Nama Kegiatan
Penyelidikan Terpadu Daerah Panas Bumi Bukapiting, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Tahun

2001

Kelompok Penyelidikan

Panas Bumi

Tingkat Penyelidikan

Ketua Tim

-

Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten

Alor

Daerah/Lokasi Khas

Bukapiting

Koordinat Wilayah

1). 125,  -8.15833333333333
2). 125,  -8.25
3). 124.7,  -8.25
4). 124.7,  -8.15833333333333


Keterangan
Dari hasil penyelidikan Geokimia, Geofisika dan ditunjang oleh data Geologi dari penyelidikan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa daerah prospek lapangan panas bumi Bukapiting mempunyai luas  3 Km2 dengan suhu bawah permukaan 159o C (berdasarkan geotermometer “SiO2 Adiabatic Cooling”) dan 196o C (berdasarkan geotermometer “SiO2 Conductive Cooling”). Perkiraan sementara potensi panas bumi sekitar 27 Mwe (minimum) dan 52 Mwe (maksimum), dengan tipe air panas Klorida dan termasuk dalam zona “Up Flow” pada system “Hot Water Dominated” dengan batuan penudung (clay cap) diperkirakan berupa batu lempung (sedimen Tersier/hasil ubahan), sesuai dengan low resistivity maupun kemagnetan yang rendah. Dari hasil perhitungan potensi yang ada untuk sementara cukup besar berdasarkan hasil penyelidikan terpadu, maka disarankan untuk melakukan pemboran landaian suhu dan pemboran uji di daerah penyelidikan, terutama di titik amat C-4500 sampai dengan C-5500, yang juga untuk membuktikan apakah daerah anomaly tahanan jenis rendah tersebut bukan hanya disebabkan oleh batuan sedimen maupun intrusi air laut.